Den Norske Kyrkja
Kyrkja i Kviteseid
Meny

KALENDER

lørdag 28 november
13:00 Dåp
Brunkeberg kyrkje
søndag 29 november
Vrådal kyrkje
fredag 4 desember
Kviteseid kyrkje
søndag 6 desember
Kviteseid kyrkje
onsdag 9 desember
Kviteseid kyrkje
søndag 13 desember
Kviteseid kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttp://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttp://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

Gudsteneste_Kviteseid_i_koronatid_2020.jpg
Påmelding til gudstenester og konsertar nov. og des. 2020

Med benker i kyrkjene tillet smittevernregler pr i dag berre 50 personar på kvart arrangement. Difor har vi no lagt til rette for påmelding og oppmodar alle som vil være med, å nytte dette. Velg gudstenesten eller arrangementet du vil vere med på frå lista lengre ned i artikkelen og fullfør påmeldinga.

Les mer
Bål frå speidarsamling
Oppstart av speidar i Kviteseid

Måndag 2. november starta speidaren opp at i Kviteseid.

Les mer
Jolebasar_3.jpg
Kyrkjelydsbasaren 2020 vert på nett
Av frykt for smitte, har komiteen vald andre løysinger i år, UTAN oppmøte på Misjonshuset.
SALG av jolebakst m.m. vert utanfor banken FREDAG 27.11. kl 16.00-19.00.

BASAREN
vert 2 delt med
1.: førehandssalg av lodd i bøker og trekning laurdag 28. kl. 12.00, og
2.: Digitale lodd på spillbasar.no med Game pin 8980

Sending på Facebook laurdag 28. frå kl 11.00- ca.12.30 (til vi er ferdig med hovudtrekninga)
Les mer
hike-1.jpg
Vandring for forandring
Er du mann og har mist nokon i sjølvmord - då er dette ein invitasjon til deg. Mange etterlatne opplever hjelp ved å møte andre i same situasjon. Fellesskapet gjev rom for aksept og forståing.
Bli med på ei vandring i nydeleg høgfjellsterreng saman med prostidiakon Eilev Erikstein m.fl.
Les mer
K.O.L-1.jpg
Ny trusopplærar hausten 2020
Knut Ove Lofstad (33) er tilsett som trusopplærar i 50% frå hausten av.

Han startar som trusopplærar i byrjinga av august. Me ynskjer han velkomen til bygda og gler oss til å ta han i mot på kyrkjekontoret.
Les mer
DRIVE-IN-GUDSTENESTA 31.05.2020
Her kan du fylgje med på programmet om du ikkje har fått utdelt programark.

Nær Sundvang kan du høyre gudstenesta frå FM-radio på frekvens 88,9 Mhz.
Er du lenger vekke og ikke ser det som føregjeng, høyrer du betre på DAB-radio ved å søkje opp Hjallarhornet.
Sendinga går frå kl 11.00 til 12.00 sundag 31.mai 2020
Les mer
candle.jpg
Kyrkja i ei annleis tid
Gudstenestene i Kviteseid går ikkje som normalt for tida pga situasjonen med Koronaviruset.
Her finn du nokre alternativ til gudsteneste i denne tida.
Les mer
Arsmelding_2019_framside.jpg
Årsmelding og årsrekneskap for 2019
Årsmeldinga kan du lese her og no. Den vart godkjend av soknerådet 26. februar. Den skulle vært lagd fram for soknemøtet/ årsmøte 29.mars, men det er grunna koronapandemien avlyst. 

Eventuell ny dato for årsmøte vert annonsert seinare.

Årsrekneskapen for Kviteseid sokn finn du òg her frå 27. mars. Utgåva her er ferdig revidert

På nettsida under Soknerådet og Referat SR m.m. i toppmenyen over her finn du desse og mange andre skriv, samt referat frå alle soknerådsmøtene dei siste åra.
Les mer
Julegruble s.9 i kyrkjebladet

Til dei som prøver å løyse «Julegruble» s. 9 i kyrkjebladet. Det har snike seg inn ein liten feil:

 Fjerde siste ordet: I den sjette ruta skal det vere talet 18 i stadet for 17.

Les mer
Marit Gotuholt ny soknerådsleiar
Marit Gotuholt vart på soknerådet sitt konstituerande møte 20. november 2019 vald til ny leiar av rådet for eitt år. Marit Sørby vart vald som nestleiar.
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no: