Meny
Dåp
Konfirmasjon
Vigsel
Dødsfall / Gravferd
Gi ei gåve
KALENDER
20 Januar
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
27 Januar
11:00 Gudsteneste, Vrådal kyrkje
03 Februar
11:00 Gudsteneste, Kviteseid kyrkje
10 Februar
11:00 Familiegudsteneste, Brunkeberg kyrkje
24 Februar
11:00 Gudsteneste, Fjågesund kyrkje
03 Mars
11:00 Familiegudsteneste, Kviteseid kyrkje

Linkar
http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttp://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

http://kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


http://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttp://Kviteseid.kirkene.net/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

http://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

 

LEDIGE STILLINGAR I KVITESEID SOKN

Vikariat 15 % sekretær ved kyrkjekontoret. Stor grad av fleksibilitet med tanke på arbeidsdager og tid. Til sommar 2020.

Vikariat 15 % trusopplærar. Noe tid til planlegging i arbeidstid, ellers knytta til arrangement og tiltak etter trusopplæringsplanen. Vikariatet går til sommaren 2020. Stillinga kan med fordel kombinerast med sekretærstillinga.

Frå august 2019 vert stillinga i trusopplæringa utvida med 35 % til 50 %.

ORGANISTSTILLING i inntil 80 % fast stilling vert ledig frå 1. august 2019. Utlysinga kjem snart. Stillinga kan det fyrste året kombinerast med 20 % av trusopplæringsstillinga om ynskjeleg.

 Sjå annonsa for 2 x 15 % stilling her.God_jul...png
God jul og godt nytt år

Fylg med på oversikta over gudstenester og andre arrangement resten av desember og i starten av 2019.

Takk for fellesskap i 2018!

PS Denne helsing brukte vi desverre uten å innhente naudsynt løyve frå eigaren Robin Lund. Det er nå gjort opp.
Kyrkjelydsbasaren 1. des. 2018

TAKK til alle som deltok med å lage til arrangementet, gav salgsvarer, gevinstar og lopper.
Og takk til deg som kjøpte lodd, varer og mat.
RESULTATET blei heile kr 51.811! (3800 meir enn i 2017)


Les mer »
Gjevarglede_folder_2018_framside-page-001.jpg
TAKK for GJEVEARGLEDA!

1. desember satte kyrkjelyden i gang med GJEVARGLEDE. Før dagen var omme hadde vi fått inn 5 avtaler om kr 1400 i månedlege trekk. Det gir heile 16.800 kvart år.

Vi inviterer deg til å vera med gje eit fast beløp kvar månad til arbeidet blant born og unge, eller til diakoni.
Her finn du foldaren om GJEVARGLEDE

Her finn du AvtaleGiro på papir for utskrift. Vil du ha eit skjema tilsendt? Send sms til 97047860.

Endå enklare er
Nettløysing for utfylling av AvtaleGiro med signering med BankID / BankID på mobil.
Bruk gjerne dette papirlause alternativet om du kan.Les mer »
Nytt nr av Kyrkjebladet

http://www.Kviteseid.sokn.no//img/02_06_2017_Bilder/kyrkjebladet.nr3-2018.jpgKyrkjebladet nr 3, 2018 kommer i disse dager i poskassene i alle husstander i Kviteseid. Her kan du lesa det digitalt.
Les om Fruktglede, portrettintevju med Hanne Roholdt, om Gode relasjonar, Glimt frå arbeidet og om Engasjement!
Sjå bladet i høgre marg her-->
NYHET! Allehelgenskonsert 2. november

http://www.Kviteseid.sokn.no//img/19_12_2017_Bilder_til_nettsida/Plakat_2._nov_2018_JAN.konsert_BILDE.jpgJan Haugen har samla nokre dyktige musikarar og sangerar for å lage konsert i Kviteseid kyrkje. Du kan treffe mellom anna: Ola Ajer, Erling Eriksen og John Trygve Bakke frå Lunde, Fredheimkoret og Kviteseidjenta Kristin Kleiv.

Velkomen til Allehelgenskonsert 2. november kl. 19.00 i Kviteseid kyrkje.Les mer »
Soknerådsreferat

Nå ligger referatene frå dei to siste soknerådsmøtene tilgjengeleg her under 'Soknerådet' og 'Referat..' som du finner øverst på sida her. Her kan du gå rett til siste referat.
Gamlekyrkja_Vradal_Plakat_bygdekveld_7.6.18-page-001.jpg
Bygdekveld om gamlekyrkja i Vrådal (Roholt)

Velkommen på dette arrangementet. Det er ikkje berre for spesielt interesserte. Det er ei rik kyrkje- og kulturhistorisk arv vi må ta vare på for generasjonane som kjem.
Det vert 3 korte og interessante foredrag om forskjellige epokar, og andre innlegg.
Korleis kan vi best taka vare på staden?

Kyrkjelydsutvalet i Vrådal ordnar kaffe, og etter samlinga vert det befaring på den gamle kyrkjestaden.

Gamlekyrkja i Vrådal er truleg den fyrste åttekanta kyrkja i Noreg.
Sjå kva Wikipedia skriv her. Der er også linkar til andre skriv.
 
Sekretær og trusopplærar -ledig vikariat

Vår gode sekretær og trusopplærar skal ut i permisjon frå januar 2019, og vi treng vikar til disse to oppgåvene i til saman 30 % stilling i minst eit år. Kan de passe for deg eller nokon du kjenner, så led meir på annonsen på NAV.
FN.png
FN's flyktningedag

Verdas dag for flyktningar er 20.juni. Kyrkja i Øvre Telemark markerar dagen med ein pilgrimsvandring i Sauherad.


Les mer »
 

Sjå tidlegare utgåver »
Kontaktinfo

Kviteseid kyrkjekontor
finn du på kommunehuset
i Kviteseid sentrum

Adresse:
Kviteseidgata 13
3850 Kviteseid

Åpningstider:
Mondag.-fredag.
kl. 09.00-14.00

Kyrkjeverje:
Kristen Salmelid
350 68 131, 970 47 860

post@kyrkjetrappa.no

Sokneprest:
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231

sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Admin pålogging

Brukarnamn:

Passord:


            KVITESEID SOKN (Juridisk navn)                                                                                                     SOKNERÅDET 2015–2019:                                                                                             Redaktørar av NETTSIDA
            Org. nr.: 876 991 772  (MVA)                                                                                                                 Leiar: Håkon Birkeland                                                                                                     Kristen Salmelid

            Bankkonto: 2660.45.14648                                                                                                                    Tlf.: 91113969                                                                                                                   Birgitte N Danielse
            VIPPS: Kviteseid sokn                                                                                                                           hakon.birkeland@gmail.com                                                                       Møyfrid Lunde


Copyright © 2015 Kyrkja i Kviteseid. Powered by KWeb fra kirkedata.no