Kyrkja i Kviteseid
Meny

AKTIVITETER

26.06 13:00

KALENDER

lørdag 19 juni
12:00 Dåp
Brunkeberg kyrkje
søndag 20 juni
Kviteseid gamle kyrkje
søndag 4 juli
Kviteseid kyrkje
søndag 11 juli
Brunkeberg kyrkje
søndag 18 juli
Vrådal kyrkje
søndag 1 august
11:00 Dåp
Kviteseid kyrkje

Linkar

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Facebook_logo.jpghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Sondagsskolen_lang.png


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_lang_versjon_farger.png

Prostidiakonen

https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Kirkens_SOS_lang_logo.jpg


https://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/logo_kviteseid.pnghttps://kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/LogoOvreTelemark.jpg


https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Bispedommet.png

https://Kviteseid.sokn.no/img/02_06_2017_Bilder/Godhet_Kviteseid.jpg


Misjonshuset (Normisjon) 

Fredheim pinsemenighet

Betel Misjonskirken

Soknemøte, årsmelding og årsrekneskap

Soknemøte var sundag 21. mars, etter gudstenesa i Kviteseid kyrkje
Årsmelding 2020
Årsrekneskapen 2020 

Saksliste for soknemøte 21. mars kl 12.15.

Årsmøte:

  1. Konstituering
    1. Val avordstyrar, referent og 2 til å underteikne protokollen
    2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Gjennomgang av årsmeldinga for 2020
  3. Presentasjon av årsrekneskapen for 2020 og budsjett for 2021
  4. Andre saker (må meldast inn på førehand)

Medlemsmøte:

Samtale om arbeidet

Årsmeldinga blir underteikna når rekneskapen er avlevert og dei endelege tala er klare.

Av: Kristen Salmelid   Publisert: 04-03-2021
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: